Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
Type: Manufacturers
Country:  China (Mainland)
City: Zhengzhou
Address: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone,Zhengzhou,China
Tel: 86-371-55919093
Fax: 86-371-55919558
 
Product
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene[76189-55-4] cas:76189-55-4
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene[76189-55-4]
10-bromo-7H-benzo[c]carbazole CASú║1698-16-4 cas:1698-16-4
10-bromo-7H-benzo[c]carbazole CASú║1698-16-4
9-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-bromo-9H-carbazole  CASú║1609267-04-0 cas:1609267-04-0
9-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-bromo-9H-carbazole CASú║1609267-04-0
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-45-8 cas:1609484-45-8
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-45-8
racemic-2-Di-t-butylphosphino-1,1'-binaphthyl[255836-67-0] cas:255836-67-0
racemic-2-Di-t-butylphosphino-1,1'-binaphthyl[255836-67-0]
Benzo(B)naphtha(1,2-D)thiophene CASú║205-43-6 cas:205-43-6
Benzo(B)naphtha(1,2-D)thiophene CASú║205-43-6
3úČ6-Diphenyl-9H-carbazole  CASú║56525-79-2 cas:56525-79-2
3úČ6-Diphenyl-9H-carbazole CASú║56525-79-2
2'-Dicyclohexylphosphino-2,6-di-i-propyl-4-sulfonato-1,1' -biphenyl hydrate sodium salt[87 cas:870245-84-4
2'-Dicyclohexylphosphino-2,6-di-i-propyl-4-sulfonato-1,1' -biphenyl hydrate sodium salt[87
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-di-i-propoxy-1,1'-biphenyl, min. 98% RuPhos[787618-22-8] cas:787618-22-8
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-di-i-propoxy-1,1'-biphenyl, min. 98% RuPhos[787618-22-8]
2-methyl-8-(pyridin-2-yl)benzofuro[2,3-b]pyridine[1609373-99-0] cas:1609373-99-0
2-methyl-8-(pyridin-2-yl)benzofuro[2,3-b]pyridine[1609373-99-0]
Certificate: