Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
Type: Manufacturers
Country:  China (Mainland)
City: Zhengzhou
Address: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone,Zhengzhou,China
Tel: 86-371-55919093
Fax: 86-371-55919558
 
Product
3-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-28-7 cas:1609484-28-7
3-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-28-7
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride[1291-32-3] cas:1291-32-3
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride[1291-32-3]
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CASú║1198396-46-1 cas:1198396-46-1
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CASú║1198396-46-1
Di-tert-butylphosphine[819-19-2] cas:819-19-2
Di-tert-butylphosphine[819-19-2]
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene CASú║128055-74-3 cas:128055-74-3
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene CASú║128055-74-3
5-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CASú║954137-48-5 cas:954137-48-5
5-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene CASú║954137-48-5
9,9'-Spirobifluorene CASú║159-66-0 cas:159-66-0
9,9'-Spirobifluorene CASú║159-66-0
N-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole  CASú║902518-11-0 cas:902518-11-0
N-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole CASú║902518-11-0
dicyclohexyl-[2-(2-methoxyphenyl)phenyl]phosphane[255835-82-6] cas:255835-82-6
dicyclohexyl-[2-(2-methoxyphenyl)phenyl]phosphane[255835-82-6]
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene[312959-24-3] cas:312959-24-3
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene[312959-24-3]
Certificate: