Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
Type: Manufacturers
Country:  China (Mainland)
City: Zhengzhou
Address: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone,Zhengzhou,China
Tel: 86-371-55919093
Fax: 86-371-55919558
 
Product
3-phenyl-9H-carbazole  CASú║103012-26-6 cas:103012-26-6
3-phenyl-9H-carbazole CASú║103012-26-6
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene[98327-87-8] cas:98327-87-8
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene[98327-87-8]
2úČ7-Diphenyl-9H-carbazole  CASú║42448-04-4 cas:42448-04-4
2úČ7-Diphenyl-9H-carbazole CASú║42448-04-4
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-45-8 cas:1609484-45-8
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CASú║1609484-45-8
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-9H-carbazole  CASú║212385-73-4 cas:212385-73-4
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-9H-carbazole CASú║212385-73-4
racemic-2-Di-t-butylphosphino-1,1'-binaphthyl[255836-67-0] cas:255836-67-0
racemic-2-Di-t-butylphosphino-1,1'-binaphthyl[255836-67-0]
9,9'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-3,3'-bi-9H-carbazole CASú║57102-51-9 cas:57102-51-9
9,9'-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-3,3'-bi-9H-carbazole CASú║57102-51-9
2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl, min. 98% MePhos[251320-86-2] cas:251320-86-2
2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl, min. 98% MePhos[251320-86-2]
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min. 98% Xphos[564483-18-7] cas:564483-18-7
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min. 98% Xphos[564483-18-7]
9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-(4-bromophenyl)- 9H-Carbazole CASú║1028648-25-0 cas:1028648-25-0
9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-(4-bromophenyl)- 9H-Carbazole CASú║1028648-25-0
Certificate: