Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
Type: Manufacturers
Country:  China (Mainland)
City: Zhengzhou
Address: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone,Zhengzhou,China
Tel: 86-371-55919093
Fax: 86-371-55919558
 
Product
N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-9H-fluoren-3-amine CAS£º1326137-97-6 cas:1326137-97-6
N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-dimethyl-9H-fluoren-3-amine CAS£º1326137-97-6
9,9'-Spirobifluorene CAS£º159-66-0 cas:159-66-0
9,9'-Spirobifluorene CAS£º159-66-0
Dicyclohexylphosphane[829-84-5] cas:829-84-5
Dicyclohexylphosphane[829-84-5]
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene[12150-46-8] cas:12150-46-8
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene[12150-46-8]
2-methylbenzofuro[2,3-b]pyridin-8-yl trifluoromethanesulfonate [1609373-98-9] cas:1609373-98-9
2-methylbenzofuro[2,3-b]pyridin-8-yl trifluoromethanesulfonate [1609373-98-9]
2-(Di-t-butylphosphino)-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min. 98%   t-bu cas:1160861-53-9
2-(Di-t-butylphosphino)-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min. 98% t-bu
2'-Dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-3-sulfonato-1,1'¨Cbiphenyl hydrate sodium salt cas:870245-75-3
2'-Dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-3-sulfonato-1,1'¨Cbiphenyl hydrate sodium salt
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CAS£º1609484-45-8 cas:1609484-45-8
4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] CAS£º1609484-45-8
3-bromo-9,9-diphenylfluorene CAS£º1547491-70-2 cas:1547491-70-2
3-bromo-9,9-diphenylfluorene CAS£º1547491-70-2
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-di-i-propoxy-1,1'-biphenyl, min. 98% RuPhos[787618-22-8] cas:787618-22-8
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-di-i-propoxy-1,1'-biphenyl, min. 98% RuPhos[787618-22-8]
   
Company: Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
Name: Ms.Anna Zhang
Telephone: 86-371-55919093
Fax: 86-371-55919558
Address: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone,Zhengzhou,China
country: China (Mainland)"
City: Zhengzhou